Tavoittele kuuta taivaalta!

Maria ja Heini blogaavat syksyn viimeisessä jutussa uudesta opetussuunnitelmasta ja kertovat millaisia toiveita ja ristiriitoja OPS 2016 tuottaa? Kirjoittajat ovat onnistuneet tiivistämään tekstiinsä koko syksyn sisällöllisen annin ja artikkelia on ilo lukea!

Tähän skenaarioon on mainio päätellä lukuvuotta ja aloittaa uusi vuosi 2015. Vuosi 2015 onkin kiireinen, sillä opsremontti valmistuu askelittain ja pian myös ylioppilaskirjoituksissa on energian lisäksi kokonaan uutta sähköä. Aducate täydennystukiopettaa myös ensi vuonna oikein mielellään ja toivoo kaikille parasta joulun odotusta!

maria_heini1

Jos huomenna heräisin OPS2016 toteutuneeseen maailmaan, olisinko onnellinen opettaja? Opettajahuoneessa kävisi positiivinen kuhina, ideoisimme yhdessä laajoja oppimiskokonaisuuksia, hioisimme niitä oppilaitten kanssa kiinnostaviksi ja innostaviksi projekteiksi. Ainerajat ja lukujärjestykset repeilisivät liitoksistaan, ja sukkuloisimme oppilaitten kanssa tutkivassa ja toiminnallisessa työskentely-ympäristössä.

Olisimme yhdessä harjoitelleet sitä varten toimivia teknisiä ratkaisuja, ja katsoisimme uteliaina ja innostuneina tulevaisuuteen.

Riku-Petterit ja Rilla-Maariat olisivat itseohjautuvia, tiedonhaluisia ja valmiita ottamaan vastuuta opiskeluunsa liittyvien tavoitteiden asettamisesta. He suunnittelisivat työnsä kulun ja pohtisivat, mitä uusia taitoja he tarvitsisivat tavoitteittensa saavuttamiseksi ja mitä jo osaamaansa he voisivat kenties opettaa muille. Näiden opiskelu-, ajattelu- ja työskentelytaitojen merkityksiä he pohtisivat myös oman tulevaisuutensa kannalta.

Rikut ja Rillat olisivat oman oppimisensa seppiä. He väittelisivät argumenttejaan perustellen, vetoaisivat eri lähteistä kriittisesti hankkimiinsa tietoihin, ja vertailisivat tietolähteittensä luotettavuuttakin. He käyttäisivät monipuolisesti taitojaan, yhdistelisivät ennakkoluulottomasti erilaisia näkökulmia ja testaisivat tiedonhaluisina erilaisia teorioita. Epäonnistumiset he näkisivät oppimismahdollisuuksina ja työt he veisivät sisukkaasti loppuun. He olisivat empaattisia kuuntelijoita ja arvostaisivat toisiaan, ja kaiken kaikkiaan ilmapiiri olisi innostunut, itsetuntoa vahvistava ja yhteistyötä tukeva.

OPS2016 on kokonaisvaltaisempi, kaikille elämän osa-alueille ulottuva. Se tuo kouluksi koko maailman, jossa voimme verkostoitua, yhdistää voimamme ja oppia yhdessä ympäröivältä yhteiskunnalta, eri kulttuureista, kaikin aistein, aktiivisina tekijöinä.

Se tarjoaa oppilaillemme ennen kaikkea erinomaiset työkalut tulevaisuuteen: monipuoliset taidot pärjätä muuttuvassa, vaativassa maailmassa.

maria_heini2

Jos perinteinen opetus OPS2016-maailmassa vähenee, voisin toki yhtä lailla olla se opettaja, joka kamppailisi jatkuvan riittämättömyyden tunteen tai muiden pelkojeni kanssa. Tietäisin, että opettaja-aivoni pitäisi päivittää, mutta en osaisi, pystyisi tai haluaisi.

Ehkä aivoihini ei mahtuisi enää uutta softaa tai käyttöjärjestelmää, ehkä olisin olooni tyytyväinen XP tai OS X Tiger. Intohimonani olisi kenties vain oma aineeni ja sen opettaminen, ei monilukutaito, yrittäjyyskasvatus, aktiivinen kansalainen tai oppilaiden osallistaminen. Tai kokisin mahdollisesti olevani ajasta irtaantunut, kun en osaisi ohjata oppilaita teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämisessä opiskelussa.

Intohimon sijaan laaja-alaisen oppimisen tavoitteet herättäisivätkin minussa ahdistusta, ja ehkä istuisin nyt miettimässä miten voisin toteuttaa minkäkin tavoitteen mahdollisimman vähin muutoksin, kosmeettisin korjauksin. Lähimmät kollegani voisivat olla yksinään puurtajia, jotka kieltäytyisivät jakamasta kallisarvoista osaamistaan, tai heitä ei vain kerta kaikkiaan kiinnostaisi. Istuisimme ehkä kahvihuoneessa omana kerhonamme mollaamassa koko opetussuunnitelmauudistusta, vuodesta toiseen.

Uusien toimintatapojen tuominen arkeen ei ole mikään äkkinäinen prosessi vaan vaatii asioiden sisäistämistä. Se taas vaatii aikaa ja suunnitelmia, kokeilua, ennakkoluulottomuutta, aktiivista oppimisprosessia…aika lailla sitä, mitä oppilaillekin on tarjolla! Opettajan lienee syytä miettiä OPS2016 myötä myös omia tavoitteitaan ja opettamisprosessiaan, sillä näistä muutoksista ei kosmeettisilla muutoksilla selvitä, jos haluaa hoitaa työnsä. Nämä muutokset tulevat viemään monet opettajat epämukavuusalueelle, jossa jokainen kiemurtelee tavallaan. Sinne on kuitenkin turha jäädä ähkimään. Sieltä pitää kulkea eteenpäin, vaikka sitten jupisten ja jurputtaen, mutta eteenpäin. Tärkeintä ei edes ole päämäärä vaan itse matka.

Opettajat tarvitsevat tähän OPS2016-matkaansa aikaa, tukea ja kannustusta, vähän niin kuin tukiopetusta. Opettajalla on toki syytä olla tekniset perustaidot kunnossa ja roima annos uteliaisuutta ja uskallusta, ja kouluilta tulee löytyä varaa kouluttaa opettajiaan. Opettajien jaksamisestakin on pidettävä huolta. Se voi olla vaikeaa aikana, jossa työsopimukset tiukentuvat ja vaatimukset vain kasvavat. Koulujen resurssipula on ongelmallinen myös tekniikan ja tilojen suhteen. Kaikki rakennukset eivät taivu joustaviin ratkaisuihin. Sitäkin huonommin asiat ovat kouluissa, joissa henkinen ilmapiiri, opettajat tai rehtorit eivät niihin taivu. Innostunut opettaja on luova ja keksii kyllä keinot, mutta innostus ei synny kovassa paineessa, jatkuvassa resurssipulassa tai kiireisessä ilmapiirissä.

Toivottavasti opettajakoulutuksessa on jo ennakoitu OPS2016 trendejä. Uusien opettajien koulutuksen on syytä sisältää näiden taitojen harjoittelua aivan konkreettisella tasolla, jotta uudet opettajat osaavat toimia OPS2016 mukaisesti. Me vanhatkin koirat opimme uusia temppuja jos vain siihen annetaan mahdollisuus.

OPS2016 tavoitteet ovat korkealla ja niin niiden pitääkin olla. Meidän ei kuitenkaan tarvitse kurkottaa tavoitteisiin itseksemme. Opettajatyötä tehdään yhä enemmän yhdessä ja yhdessä pystymme kohtaamaan myös OPS2016 haasteet. Ei tarkoitus taatusti ole se, että jokainen opettajan yltää kaikkeen yksin. Eikä tärkeintä ole se, että kaikki tavoitteet saavutetaan vaan se, että ne todella uskalletaan laittaa riittävän korkealle. Rimaa hipoenkin olemme jo oman opettajuutemme sankareita.

“Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars.” Norman Vincent Peale

Mainokset