Ihmisten kasvattajat

Kaija, Heikki ja Marja-Leena ryhtyivät pohtimaan sitä, millainen on itseohjautuva omaa työtään kehittävä opettaja. Jutusta tuli taas kerran niin pitkä, että julkaisemme sen kahdessa pätkässä. Trion pohdinta on kokonaisuudessaan varsin filosofinen, mutta toisaalta kirjoittajat muistuttavat, että ”Kehittävä tarkoittaa jotain uuden etsimistä, löytämistä ja hyödyntämistä. Siis toimia tekijänä, kokijana ja oivaltajana, eikä vain teon kohteena olevana objektina.”.

usva

Opettajan työ on ammatti, jossa yksi on tulosvastuussa kymmenien oppimisesta. Opettaja laatii mittarit, arvioi oppimisen tulokset ja antaa arvosanat. Opettajan työ on siis periteisesti yksinäistä hommaa ja ulkopuolisten toimijoiden tai sidosryhmien rooli koulussa ja opetuksessa on vähäinen.

Samaan aikaan vanhemmat yrittävät pysyä mukana siitä, mitä luokkahuoneessa tapahtuu, ja jos mitään radikaalia ei tapahdu, niin luokassa oppiminen saa jatkua ennallaan muuttumattomana vuodesta toiseen.

Opettajat ovat myös arkoja lähtemään mukaan pedagogiikkaan liittyvään väittelyyn. Suomalaista virallista keskustelua voikin kuvata hiljaiseksi harmoniaksi.

Tutkijat ovat huolissaan peruskoulusta
, ja väittävät, että suomalainen peruskoulu ei tue nuoria omien vahvuuksien löytämisessä. Koulussa heikoksi haurastunut itsetunto voi nousta jopa esteeksi oman tien etsimisessä ja opiskelupaikan löytämisessä. Iltalehti uutisoi Kristiina Lappalaisen ja Risto Hotulaisen tutkimuksesta ja se on rankkaa luettavaa. Kiitoksitta ja vailla positiivista palautetta eläneet oppilaat ovat ahdingon syövereissä.

Siksi on hyvä kysyä: Mihin käytämme kaiken koulussa vietetyn ajan? Siihenkö, että me tunti toisensa perään yritämme pumpata oppilaisiin tietoa? Siihenkö, että kertaamme vuodesta toiseen samoja asioita ja ihmettelemme, mikseivät oppilaat vieläkään ole oppineet jotakin asiaa, vaikka sitä on jauhettu jo ekaluokasta saakka? Milloin pysähdymme miettimään; mikä tässä menee pieleen?

Tuon jankkaamisen sijaan meidän pitää muistaa se tärkein: oma ja oppilaan ihmisenä kasvu!


Tai sitten voi tehdä toisella tapaa ja pysähtyä peruskysymysten eteen

Oppimiseen ja kouluun liittyvässä keskustelussa oppilaan itseohjautuvuus on usein esillä, mutta entä opettajaan liittyvässä keskustelussa? Millainen on itseohjauva opettaja? Hän on kyselijä, ihmettelijä, kapinallinen, utelias, rohkea, humanisti, innostuja ja innostaja, hän ymmärtää erilaisuutta ja kannustaa siihen. Itseohjutuva opettaja sitoutuu itsensä kehittämiseen monipuolisesti opettamiensa lasten vuoksi. Hän ei kouluttaudu, koska on pakko vaan, koska se on uusi mahdollisuus auttaa lapsia ja nuoria paremmin ymmärtämään itseään ja ympäröivää yhteiskuntaa.

Itseohjautuvan opettajan on ensin tutustuttava itseensä, kohdattava itsensä; miten minusta tuli minä? Vain olemalla sinut itsensä kanssa voi kohdata oppilaat ja todeta, että tällainen olen virheineni päivineni, lähdetään yhdessä pohtimaan, miten voisimme oppia näitä asioita yhdessä, joita opetussuunnitelma meiltä edellyttää. Itseohjautuva opettaja on nöyrä, muttei nöyristele. Hän on oppinut omista kokemuksistaan ja osaa hyödyntää kokemuksiaan työssään. Hänellä on herkkyyttä ja älyä toimia erilaisissa tilanteissa oppilaiden kanssa inhimillisellä tavalla.

Kaksiteräinen miekka
Pohtiessamme, millainen on omaa työtään kehittävä opettaja, niin on myönnettävä, että itseohjautuvuus on kaksiteräinen miekka. Kun istahdamme siihen mukavaan ja pehmeään opehuoneen sohvaan päiväkahvin aikaan, voimme kuulla itseohjautuvan opettajan äänen kuiskeena tapahtuneista hyvistä oivalluksista tai sitten jostain kantautuu kovaa vastarinnan sirkutusta. Vastarinta on se kuuluisa paikkalintu, joka osaa rakentaa näkymättömän pesänsä opettajainhuoneen pimeimpään soppeen.

Opettajuuteen kuuluu olla muutoksessa mukana, ja siinähän se ongelma onkin, ollako suotuisa ja todeta itselleen muutoksen pyörteessä, että opinpahan jotakin jos annan itselleni tämän mahdollisuuden. Ja toinen vaihtoehto on, että jarruttaa hyvissä ajoin ja päättää pitää kiinni entisestä. – Molemmissa tapauksissa opettaja on varsin itseohjautuva.
usva2

Mainokset